معاون آموزشی وپژوهشی

نام و نام خانوادگی : مجتبی مددیار 

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فني و حرفه اي اروميه

سوابق تحصيلي:

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق علمی وپژوهشی در دانشگاه :

- عضو هیئت علمی دانشکده سما واحد ارومیه
-  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سما واحد ارومیه
- عضو شورای پژوهشی دانشکده سما ارومیه
- عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبریز و ارومیه
- کسب رتبه برتر مقالات دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات سال 1387.
- کسب رتبه برتر مقالات همایش سراسری مهندسی نرم افزار سال 1390.

تدریس دروس ذیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقاطع کارشناسی و کارداني

هوش مصنوعی ، مهندسی اینترنت ، طراحی پایگاه داده ها ، مباحث ویژه  ، تجزیه و تحلیل سیستم ها ،  مهندسی نرم افزار ، شبکه های کامپیوتری ،  برنامه سازی پیشرفته ،  طراحی و برنامه نویسی تحت وب ، طراحی سیستم های شی گرا و ....

مقالات

1."An Improved Ant Algorithm for Grid Scheduling Problem Using Biased Initial Ants", 2011 3rd International Conference on Computer Research and Development (ICCRD 2011) IEEE, March 11-13, Shanghai, China.

2. "An Improved Ant Algorithm for Grid Scheduling Problem",14th International CSI conference (CSICC2009) IEEE, July 1-2, Tehran, Iran.

3. "Grid Sheduling Based on Neural Networks" , Iranian Student Conference On Electrical Engineering of Zanjan ,ISCEE 2008.

4. "Architecture of Operating System in Grid Systems" , Iranian Student Conference On Electrical Engineering of Isfahan ,ISCEE 2007.

5. "Data Minig Using Neural Networks",2007.

6. "A Multi Threaded Framework For Comparing Various Scheduling Algorithms in heterogeneous Computing Enviroment", RSEC,2008.

7. "A Comparision of Scheduling Algorithms in Hetrogeneous Systems",ICEC 2009.

8."An Algorithm Based On ACO With Elitism For Scheduling Tasks in Grid",2011.

 

 


 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 28 مرداد 1392